„Scena OtwARTa” – konkurs muzyczny

Organizatorem konkursu „Scena OtwARTa” oraz koncertów zwycięskich zespołów jest GAK Projektornia w Gdańsku. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być zespoły muzyczne – amatorzy,…

Konkurs Rysunku Satyrycznego KARPIK

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych bez względu na miejsce…