6784_juliusz_thb

Górnośląska Nagroda Literacka JULIUSZ

Nagrodę otrzyma autor najlepszej książki napisanej i wydanej po polsku po raz pierwszy w 2016 r. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są:…

6675_script-fiesta_thb

Script Fiesta 2017

Na konkurs można zgłaszać prace w dwóch kategoriach:   I. Konkurs na scenariusz krótkometrażowego filmu fabularnego (30 minut). Zgłoszenie powinno zawierać: okładkę (tytuł, autor,…

6650_etyka-w-finansach-konkurs_thb

„Etyka w finansach” konkurs na esej

Ideą konkursu „Etyka w finansach” jest zachęcenie profesjonalistów oraz środowisko akademickie do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego…

header-mdk-logo

Decydujący moment 2017

Tematem konkursu jest szerokie pojęcie „decydującego momentu” w fotografii reportażowej, odnoszące się do twórczości wybitnego fotoreportera XX wieku Henri Cartier – Bressona. „Decydujący moment”…

Portret 2017 | 5 EDYCJA

W V EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO: PORTRET 2017 obowiązuje jedna kategoria: PORTRET (ukazujący człowieka za pomocą fotografii przy pełnej dowolności interpretacyjnej, portret w klasycznym podejściu,…