10. edycja konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” – malarstwo

Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie studenci kierunku Malarstwo studiów licencjackich i magisterskich, na państwowych wyższych uczelniach w Polsce, a także absolwenci tych uczelni, którzy ukończyli studia licencjackie bądź magisterskie na kierunku Malarstwo w okresie nie dłuższym niż cztery lata, licząc od roku ogłoszenia bieżącej edycji konkursu (2021), czyli 2020, 2019, 2018 i 2017.

Finaliści prezentowani są podczas wystawy zbiorowej, która staje się przeglądem tendencji w młodym polskim malarstwie. Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie jest doskonałą okazją, aby przyjrzeć się rozmaitym strategiom i postawom artystycznym wobec obrazu, medium i tradycji. Jest to też możliwość konfrontacji młodych artystów – nierzadko debiutantów – zarówno z krytyką artystyczną, jak i publicznością. Konkurs staje się też pretekstem do rozmów i dyskusji o malarstwie i miejscu, jakie zajmuje w dzisiejszym polu sztuki. W jego ramach odbywają się spotkania, wykłady i debaty, również o zagadnieniu  dydaktyki artystycznej.

Na konkurs są przyjmowane obrazy stworzone przez uczestnika w różnych technikach malarskich, powstałe w roku poprzedzającym ogłoszenie bieżącej edycji konkursu, w roku ogłoszenia konkursu i w roku jego rozstrzygnięcia, czyli 2018, 2019, 2020 i 2021.

Regulamin:

http://nowyobraz.uap.edu.pl


Nagrody

Nagroda Artystyczna UAP: 10 000 PLN
Wystawa
Wyróżnienia
Nagrody rzeczowe