2. Biennale Sztuki w Tarnowie

Organizatorem 2. Biennale Sztuki w Tarnowie jest Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego.

Biennale Sztuki to wydarzenie artystyczne skierowane do twórców profesjonalnych, twórców wizualnych i artystów z całego świata. Misją biennale jest umacnianie – zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości poprzez sztukę.

Event stanowi odpowiedź na istotne pytania: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości oraz na czym ten system się opiera.

Konkurs ma charakter globalny, otwarty. Uczestnictwo w konkursie jest otwarte dla artystów indywidualnych oraz grup artystycznych. Wszyscy uczestnicy muszą być absolwentami szkół artystycznych lub członkami zarejestrowanych związków artystycznych.

Zachęcamy Państwa do podjęcia refleksji artystycznej nad: źródłami własnego rodowodu, dumą z dziedzictwa kulturowego, rolą spadkobierców tradycji, pojmowaniem patriotyzmu, wolności indywidualnej i zbiorowej oraz odpowiedzialnością za tę wolność. Ważnymi tematami są także: topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, piękno rodzimego krajobrazu, etos pracy, empatyczne odkrywanie drugiego człowieka oraz prawda o współczesnych dramatach ludzkich. Te i inne tematy mogą stać się inspiracją dla Państwa prac, które przetłumaczą te idee na język sztuki wizualnej.

Tematyka dzieł powinna nawiązywać do idei Konkursu. Forma realizacji jest dowolna. Dzieła nie powinny być starsze niż z 2023 roku.

Opłata akredytacyjna: 50 PLN.

Więcej informacji: www.csm.tarnow.pl
Kontakt: tel. 14 633 46 22, e-mail: biennale@csm.tarnow.pl


Nagrody

Pula nagród: 12 000 PLN