3 rd Vistula International Art & Design Competition

Tematem konkursu jest perspektywa, czyli metoda prezentacji przestrzeni na płaszczyźnie, ale także perspektywa w szerszym rozumieniu; społecznym, historycznym, metafizycznym. Puść wodze fantazji, uwolnij swoją kreatywność, pokaż nam Twoją perspektywę.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Każdy z autorów może zgłosić od 1 do 3 prac, zdigitalizowane do plików o następujących parametrach:

a) w formacie JPG,

b) profil sRGB,

c) maksymalny wymiar dłuższego boku -. 1600 pix,

d) wielkość pliku nie może przekraczać 1,5 MB.

 

TERMINY

Data otwarcia (1 etap): 20 kwietnia 2015 / Godzina 00:05

Data zakończenia (1 etap): 17 maja 2015 / Godzina 23:55.

Posiedzenie Jury (1 etap): 24 maja 2015

Posiedzenie Jury (2 etap): 20 czerwca 2015

Ogłoszenie wyników, warunki, formy i miejsce uroczyste wręczenie nagrody – do 30 czerwca 2015

 

Składanie prac

 

W pierwszym etapie, należy nadsyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej przez Organizatora na website.praz

Więcej na stronie http://www.perspektywa.vistula.edu.pl  


Nagrody

1. miejsce

– stypendium edukacyjne o równoważnej wartości 25.000 zł

– uczestnictwo w 7-dniowym warsztacie sztuki (fotografia, rysunek, malarstwo), organizowanym w lipcu lub sierpniu 2015 roku, w kurorcie www.osrodekogonki.pl na Mazurach

– nagroda pieniężna o wysokości 700 zł

 

2. miejsce

-stypendium edukacyjne o równoważnej wartości 15.000 zł

– uczestnictwo w 7-dniowym warsztacie sztuki (fotografia, rysunek, malarstwo), organizowanym w lipcu lub sierpniu 2015 roku, w kurorcie www.osrodekogonki.pl na Mazurach

– nagroda pieniężna o wysokości 500 zł

 

3. miejsce

– stypendium edukacyjne o równoważnej wartości 5.000 zł

– uczestnictwo w 7-dniowym warsztacie sztuki (fotografia, rysunek, malarstwo), organizowanym w lipcu lub sierpniu 2015 roku, w kurorcie www.osrodekogonki.pl na Mazurach

– nagroda pieniężna o wysokości 400 zł

4. wyróżnienia

– uczestnictwo w 7-dniowym warsztacie sztuki (fotografia, rysunek, malarstwo), organizowanym w lipcu lub sierpniu 2015 roku, w kurorcie www.osrodekogonki.pl na Mazurach – dla 7 osób

– 10% rabatu na kwotę zapłaconego czesnego za pierwszy okres nauki dla wszystkich osób, które kwalifikują się do drugiego etapu i decydują się na udział w badaniach licencjackich w roku akademickim 2015/16 w Grupie Wisły Uniwersytetów