39. Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych „DZIATWA”

39. Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych „Dziatwa” jest organizowany pod hasłem „Młodzi na scenie”. Festiwal ma formę konkursu i jest adresowany do amatorskich grup teatralnych, skupiających dzieci i młodzież od lat 6 do 16, działających w placówkach kultury, oświatowo-wychowawczych, organizacjach pozarządowych, a także grupach nieformalnych.

Festiwal odbędzie się w dniach 23-26 maja 2018.
Organizatorem wydarzenia jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.

Termin zgłaszania spektakli:
do 16 marca 2018

Regulamin i informacje:
http://www.bok.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=907&catid=103&Itemid=1258


Nagrody

nagroda finansowa dla każdego zespołu, który zakwalifikuje się i weźmie udział w festiwalu
statuetki i dyplomy dla nagrodzonych grup