„4 pory roku” – konkurs fotograficzny

Na pracę nadesłaną na konkurs powinno się składać zdjęcie kapliczki z ziemi krośnieńskiej oraz opis zawierający lokalizację kapliczki, jej historię i/lub ciekawostki z nią związane.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przeprowadzany w następujących kategoriach wiekowych:

  • osoby urodzone w latach 2002 – 2007,  
  • osoby urodzone przed 2002 rokiem.

Organizatorem konkursu jest Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

Regulamin: https://www.etnocentrum.pl/storage/photos/shares/pliki/regulamin%20konkursu%20fotograficzno-krajoznawczego.pdf


Nagrody

W każdej kategorii:
I miejsce: 600 PLN
II miejsce: 300 PLN
III miejsce: 150 PLN
Nagrody rzeczowe