#51sekundwkulturze – konkurs filmowy

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do filmowców-amatorów, osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 15 lat.

Filmy o czasie trwania do 51 sek. realizowane mogą być w dowolnej konwencji i technice, nagrywane kamerą, aparatem, a także smartfonem i zapisane w używanych i ogólnodostępnych formatach.

Czym jest KULTURA? Co się pod tym słowem kryje? Co ją tworzy? Gdzie ją widać? Gdzie TY ją widzisz i jak postrzegasz? Powiedz nam i pokaż. Nasza idea, którą jest pokazanie sposobów postrzegania i odbierania kultury pozostaje niezmienna. Jednak, ze względu pandemię, która zmieniła nasze życie we wszystkich jego aspektach, spodziewamy się również produkcji z nią związanych. Liczymy na Waszą kreatywność.

Strona konkursowa: http://ckmuza.eu/31-x-51sekundwkulturze/


Nagrody

Nagroda główna: 3 000 PLN
Przewidziane są również nagrody dodatkowe oraz specjalna w kategorii „Kultura w czasach pandemii”