Antyk-Kamera-Akcja! – konkurs filmowy

III edycja konkursu filmowego „Antyk-Kamera-Akcja!”, który organizuje Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) na Wydziale „Artes Liberales” UW w ramach projektu „Our Mythical Childhood”.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu jest „Ekologia” w połączeniu z kulturą antyczną (Grecji i Rzymu).

W Konkursie może wziąć udział jedna osoba lub grupa osób (maksymalnie pięć), w wieku od 14 do 19 lat. Uczestnik bądź Uczestnicy powinni być uczniami odpowiednio szkoły podstawowej lub średniej. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestników filmu pod opieką nauczyciela.

Włącznie z napisami końcowymi praca konkursowa nie może przekraczać 4 minut.

Regulamin: https://antykkameraakcja.wordpress.com/regulamin-iii-edycji-konkursu/


Nagrody

Nagrody – niespodzianki

Udział w uroczystości rozstrzygnięcia Konkursu