BAZA 2024 – open call

Nabór do festiwalu krótkich form filmowych – BAZA.

Organizatorem Konkursu „BAZA” jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 filmy. Do Konkursu dopuszcza się filmy: w formie cyfrowej o max. długości 15 min. Technika prac dowolna.

Regulamin: https://wbp.poznan.pl/wp-content/uploads/2023/10/Regulamin-konkursu-BAZA-2024.pdf


Nagrody

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:
– Nagroda Organizatorów;
– Nagroda Publiczności;
– Nagroda Uczestników (Uczestników, których filmy wybrano do pokazów konkursowych i którzy wezmą udział w Festiwalu).
Autorzy/rki najlepszych filmów otrzymają nagrody finansowe.