Międzynarodowy konkurs poetycki Castello Di Duino – XV Edycja – 2019

Międzynarodowy konkurs poetycki Castello Di Duino jest otwarty dla młodych osób poniżej 30 roku życia. Udział w konkursie jest bezpłatny. Temat tegorocznej edycji to: “I have a dream / Mam marzenie”. Sugestię tematyczną należy traktować dowolnie.

Konkurs odbywa się w trzech sekcjach. Możliwy jest udział w jednej lub w obu sekcjach indywidualnych. Sekcja III jest adresowana do szkół.

I. Sekcja: niepublikowanej poezji
• uczestnicy przysyłają maksymalnie jeden, wcześniej niepublikowany, nienagradzany wiersz (maksymalnie 40 wersów),
• wiersze będą przyjmowane w języku macierzystym autorów; wymagane jest jednak tłumaczenie na angielski lub francuski i/lub włoski,
• jury składa się z poetów i krytyków literackich, którzy w miarę swoich możliwości i kompetencji językowych, ocenią wiersze w języku oryginalnym.

II. Sekcja teatru: monolog lub dialog między dwiema osobami
• uczestnicy przesyłają jeden niepublikowany i nienagradzany utwór dramatyczny (monolog lub dialog między dwiema osobami) o objętości maksymalnie 5 stron (10 000 znaków)
• wymagane jest dobre tłumaczenie na język włoski – prace nie będą ocenianie w oryginale, tylko w tłumaczeniu

III. Sekcja: dla szkół
Konkurs na najlepsze Projekty Poetyckie zrealizowane jako kolektywna praca danej szkoły (uczniów i nauczycieli).

Ceremonia rozdania nagród odbędzie się 7 kwietnia 2019 w zamku w Duino we Włoszech.

Terminy nadsyłania prac:
• sekcja I (Poezja) – do 31 października 2018
• sekcja II (Monolog / Dialog Teatr) – do 30 listopada 2018
• dla szkół – do 31 grudnia 2018

Regulamin (także w języku polskim) i informacje (it/en):
https://castellodiduinopoesia.org/en/


Nagrody

I. Sekcja poezji
• pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce – nagroda w wysokości 500 € (zgodnie z zasadami konkursu zwycięzcy przekażą część nagrody (200 €) na wybrany cel humanitarny)
• medal prezydenta Republiki Włoskiej lub Jury Special Prize dla autora wiersza o wyjątkowych walorach społecznych i humanitarnych
• „Sergio Penco” tabliczka dla najlepszego wiersza „do lat 16”
• puchary oraz mniejsze nagrody dla innych wyróżnionych wierszy
• wiersze zwycięzców a także wybór najlepszej poezji zostanie wydany przez „Ibiskos Publishing House Risolo” w tłumaczeniach na włoski i angielski wraz z płytą DVD z wierszami w oryginałach
• wyróżnienia dla wartościowych wierszy poetów poniżej 16 lat.

II. Sekcja teatru
• pierwsze, drugie i trzecie miejsce: puchary i tabliczki imienne
• wyróżnienia
• najlepsze dramaty zostaną wystawione w Teatrze Miejskim w dzień ceremonii wręczenia nagród

III. Sekcja dla szkół
• pierwsze miejsce – 500 €, które zostaną przeznaczone na cel humanitarny wybrany przez uczniów i nauczycieli
• wyróżnienia