Open Call

OPEN CALL: Dotyk Sztuki / Touch of Art

Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w otwartym naborze do projektu Dotyk Sztuki/Touch of Art. Projekt ten skierowany jest…