rzeźba

KONKURS NA RZEŹBĘ – STARGARDZIANIE

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika „Stargardzianie – Ojczyźnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości”. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Stargard. Celem konkursu jest…

KONKURS – POMNIK JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Prezydent Żyrardowa ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie. Prace należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do 23 kwietnia 2018…