CO TY MOŻESZ ZROBIĆ DLA LASÓW? – konkurs na instalację

Fundacja WWF Polska jest organizatorem konkursu na wykonanie wizualizacji projektu outdoorowej instalacji, promującej zrównoważoną gospodarkę leśną i zarządzanie lasami z dbałością o przyrodę. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na terenie Warszawy.

Konkurs skierowany jest do studentów kierunków artystycznych, architektonicznych oraz wzornictwa, a także wszystkich osób kreatywnych, zafascynowanych sztuką, którym bliska jest idea ochrony przyrody.  

Chcemy, aby instalacja stworzona w ramach konkursu promowała zrównoważoną gospodarkę leśną i zarządzanie lasami z dbałością o przyrodę. Liczymy na to, że zgłoszone prace pokażą, iż dary, które otrzymujemy od lasów, są o wiele mniej oczywiste niż meble i papier. Myślmy o lesie jak o sile, z której nieprzerwanie korzystamy i jest ciągle wokół nas. 

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Projektowana instalacja musi być realizowalna (możliwa do wykonania) w budżecie do 35.000,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) złotych. Uczestnik powinien brać pod uwagę koszty realizacji Projektu oraz koszty zakupu materiałów.

Strona, regulamin: https://media.wwf.pl/pr/792737/co-mozesz-zrobic-dla-lasow-konkurs-wwf


Nagrody

I nagroda: realizacja zwycięskiego projektu instalacji na terenie Warszawy. Autor zwycięskiego projektu weźmie udział w realizacji instalacji, sprawując nad nią nadzór merytoryczny i artystyczny.
II nagroda: 10 wyróżnionych przez jury projektów, które wraz z projektem zwycięskim zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Warszawie.