„Drone Film Festival 2019” – konkurs fotograficzny i filmowy

Samodzielne Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych 10%Art, Stowarzyszenie TRATWA i Agencja Marketingowa SowiWeb organizują konkurs, którego najważniejszym celem jest wyróżnienie najpiękniejszych, najciekawszych filmów i fotografii oraz ukazanie możliwości jakie daje fotografia i filmowanie z powietrza.

Konkurs ma charakter otwarty. Aby wziąć w nim udział, należy wybrać maksymalnie dwie z czterech kategorii konkursowych wymienionych w Regulaminie.

Regulamin: https://dronefilmfestival.eu/regulamin-konkursu-dff-2019/


Nagrody

„Główne trofea z wyjątkiem małych statuetek i dyplomów należy odebrać osobiście / za pośrednictwem reprezentanta (po uprzednim poinformowaniu organizatora) w finałowym dniu konkursu, tj. 15 grudnia 2019 r. podczas Gali Finałowej Drone Film Festival bądź osobiście pod adresem wskazanym na stronie organizatora do dwóch miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu, tj. 15 lutego 2019 r.”