„Drzwi” – I edycja Konkursu o Nagrodę im. Chrisa Schwarza

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie „Drzwi”. Wydarzenie jest adresowane do profesjonalnych artystów plastyków oraz dyplomantów studiów magisterskich uczelni i wydziałów artystycznych posiadających polskie obywatelstwo lub mających status rezydentów długoterminowych w Polsce.

Celem konkursu jest promocja i rozwój sztuki współczesnej a także stworzenie pola do dialogu w obszarze tematyki związanej z historią oraz relacjami polsko-żydowskimi. Organizatorzy zapraszają do konkursu artystów działających na wszystkich polach artystycznej wypowiedzi: malarstwo, fotografia, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika, instalacja, instalacja wideo.

Termin nasyłania prac:
do 31 grudnia 2018

Regulamin i informacje:
www.galiciajewishmuseum.org/pl/konkurs

 


Nagrody

jedna nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł dla zwycięskiego projektu
sfinansowanie realizacji projektu
prezentacja w ramach wystawy zorganizowanej w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie