„Dzieci i ryby swój głos mają: o klimacie zdanie posiadają”

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, przy wsparciu Centrum Młodzieży w Krakowie, organizuje konkurs „Dzieci i ryby swój głos mają: o klimacie zdanie posiadają”.

Celem inicjatywy jest zainteresowanie dzieci problemem zmian klimatycznych i zachęcenie ich do głośnego wypowiadania swojego zdania na ten temat. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas tegorocznego Kraków Green Film Festival, wtedy też szersza publiczność będzie miała okazję ujrzeć nagrodzone prace.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia i mieszkają na terenie Małopolski. Prace konkursowe powinny mieścić się w trzech kategoriach sztuk wizualnych: sztuka cyfrowa, technika przestrzenna oraz technika płaska.

Regulamin: http://cmjordan.krakow.pl/2020/06/Konkurs-Dzieci-i-ryby-swoj-glos-maja-o-klimacie-zdanie-posiadaja


Nagrody

W regulaminie