Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w międzynarodowym dwuetapowym konkursie plastycznym.

Konkurs polega na wykonaniu komiksu w języku polskim przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od roku 1917  do 1990.

Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8 – 10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Technika wykonania: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia lub technika mieszana. Do komiksu należy dołączyć metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu.

Komiksy będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • 11–13 lat
  • 14–16 lat
  • 17–20 lat

Pracę może wykonać indywidualnie lub w dwuosobowym zespole.

Komiksy należy nadsyłać do odpowiednich oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN (OBEN IPN), zgodnie z przynależnością terytorialną szkoły, do której uczęszcza/uczęszczają autor/autorzy komiksów.


Nagrody

Komisja konkursowa powołana w Centrali wybierze spośród prac komisyjnie wybranych i nadesłanych do Centrali przez oddziały oraz spośród przysłanych zza granicy, 30 najlepszych i nagrodzi je materiałami plastycznymi dla artystów.