EstudiumA – Festiwal Małych Form Artystycznych

W ramach Festiwalu jury będzie oceniać prace nadesłane w formie nagrań audio, wideo i zdjęć.

Tegoroczny Festiwal Małych Form Artystycznych ma nietypową zdalną formułę, spowodowaną ograniczeniami, jakie nałożono również na nas, twórców. Festiwal ma na celu wyłonienie młodych talentów – jest to jednocześnie jedna z form rekrutacji do kaliskiego Studium Animatorów Kultury.

Czas jednej prezentacji nie może przekraczać 5 minut (maksymalnie 5 fotografii). W Festiwalu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

Organizatorem konkursu jest Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu.

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1KF28BTV48QAgNtnHxhCCpyuAhvdsnytY/view?fbclid=IwAR3ri-hAxyMIj2XG64kf10xwY1Gj-4Q_mJjcpGoQpo_LNJvBgOaF_QlM0jQ


Nagrody

Trzy nagrody główne w postaci indeksów
Nagroda pieniężna: 1 000 PLN
Dyplomy