Europejski konkurs fotograficzny „MOJE SPOŁECZNE MIASTO”

Europejski konkurs fotograficzny „Moje społeczne miasto” jest inspiracją do przyjrzenia się projektom społecznym i/lub relacjom społecznym w miastach.

Miasta w całej Europie stają przed problemem coraz poważniejszych nierówności społecznych, czy to w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, mieszkań czy zatrudnienia, czy to warunków pracy i integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. W jaki sposób można zagwarantować, że każdy będzie się czuł częścią miasta? Jak „społeczne” jest twoje miasto i co można zrobić, żeby było miejscem bardziej otwartym?

„Moje społeczne miasto” zachęca do przyjrzenia się projektom społecznym i/lub relacjom społecznym w miastach. Na konkurs należy przesłać zdjęcie obrazujące własną wizję tego tematu.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców 28 państw Unii Europejskiej, którzy ukończyli 18 lat, i przeznaczony jest dla amatorów i fotografów zawodowych. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

Przykładowe pomysły w formie „chmury inspiracji” można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Termin nadsyłania prac:
do 30 czerwca 2018

Regulamin (w języku polskim), formularz zgłoszeniowy i informacje:
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/mysocialcity.aspx

Kontakt:
pes-photo@cor.europa.eu

Organizatorzy:
Grupa Partii Europejskich Socjalistów (Grupa PES) w Komitecie Regionów (KR)
Solidar (www.solidar.org) – europejska sieć organizacji społeczeństwa obywatelskiego


Nagrody

I miejsce – sprzęt foto o wartości do 1 500 euro + trzydniowa podróż dla dwóch osób do Brukseli w celu wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród

II miejsce – sprzęt foto o wartości do 1 000 euro + trzydniowa podróż dla dwóch osób do Brukseli w celu wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród

III miejsce – sprzęt foto o wartości do 500 euro + trzydniowa podróż dla dwóch osób do Brukseli w celu wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród