„Fabulae de futuris” – konkurs literacki

Przedmiotem konkursu jest tekst pisany prozą (3600 a 9000 znaków ze spacjami) zaliczający się do gatunku fantastyki naukowej (science-fiction), nawiązujący w treści do tematyki badań naukowych prowadzonych obecnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Źródłem wiedzy o prowadzonych badaniach może być portal popularyzujący naukę www.portal.umk.pl, strona uniwersytecka www.umk.pl i strony innych jednostek uniwersyteckich (wydziały, centra badawcze) oraz publikacje naukowców UMK.

Konkurs ma charakter otwarty – może wziąć w nim udział każda zainteresowana osoba, jednakże dla posiadaczy Karty Absolwenta UMK przewidziana jest dodatkowa kategoria z nagrodami „Najlepsza praca absolwencka”.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Program „Absolwent UMK”. Konkurs odbywa się w ramach obchodów 20-lecia Programu „Absolwent UMK”. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2021.

Szczegóły w regulaminie.Nagrody

Publikacja
Konsultacje
Dyplomy
Wyróżnienia
Udział w kursie kreatywnego pisania