Foto-Termedyje 2024 – konkurs fotograficzny

VI Międzynarodowy Kociewski Konkurs i Plener Fotograficzny Foto-Termedyje 2024.

Opłata za zgłoszenie: 60 zł / os. dorosłe, 30 zł os. niepełnoletnie.

Tematy konkursowe:

  • Polska moja miłość
  • I Bóg stworzył kobietę
  • Kociewie kocham nad życie
  • Cuda świata

Każdy uczestnik może przesłać po jednym zdjęciu dla każdego z tematów (max łącznie 4 zdjęcia), w formacie jpg. Wielkość zdjęcia maksymalnie 3 mb, nie mniejsze niż 2 mb.

Organizatorem konkursu jest Kociewskie Stowarzyszenie Fotograficzne.

Regulamin: http://www.ksf.com.pl/foto-termedyje-konkurs.html


Nagrody

Dwanaście zwycięskich prac konkursowych zostanie nagrodzonych nagrodami rzeczowymi za łączną kwotę 15 000 PLN (ok. 4.000 USD).
Spośród 12 zwycięskich zdjęć zostanie przyznana jedna nagroda Grand Prix o wartości 4 999 PLN