FotoArtFestival 2019 – Dias Show

DiasShow – przegląd pokazów multimedialnych, organizowany w ramach FotoArt Festival 2019.

Tematyka prezentacji dowolna. Organizator przyjmuje prace w formie multimedialnego pokazu (zdjęcia z muzyką i ewentualnym tekstem) w dowolnym formacie, dowolnej wielkości (zapewniającej jednak wysoką jakość obrazu i dźwięku) oraz o długości nie przekraczającej 3 min.

Spośród osób zakwalifikowanych do poszczególnych, półfinałowych przeglądów zostanie wyłoniona grupa artystów, którzy pokażą swe prace (w formie multimedialnej) podczas Maratonu Autorskiego 8. FotoArtFestivalu 2019.

Wpisowe: 50 PLN.

Regulamin: https://fotoartfestival.com/pl/dias-show-2019/


Nagrody

Wystawa indywidualna