„Googlowanie? Lubię to!” – konkurs dla studentów

Organizatorem konkursu „Googlowanie? Lubię to!” jest firma AFTERWEB we Wrocławiu. W Konkursie mogą wziąć udział obecni studenci wszystkich kierunków, którzy nie ukończyli 26. roku życia i posiadają ważną legitymację studencką.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy, pt. „Googlowanie? Lubię to!”. Tematem przewodnim pracy powinno być korzystanie z Wyszukiwarki Google podczas nauki. Praca Konkursowa powinna mieć jedną z poniższych form:

  • zdjęcie (zapisane w formacie .jpg lub .png),
  • video (max 1 min.) przesłane w formie linku do YouTube (film niepubliczny)
  • grafika (zapisana w formacie .jpg, .png lub PDF),
  • prezentacja (zapisana w formacie .ppt, .pptx lub PDF),

Regulamin: https://afterweb.pl/regulamin-konkursu-googlowanie.pdf


Nagrody

Dla każdego Zwycięzcy przewidziano nagrodę w postaci trzymiesięcznego płatnego stażu (do wyboru stacjonarnego lub zdalnego) w Agencji Afterweb.
Laureat otrzyma wynagrodzenie za staż, wynoszące 4 tysiące złotych.