GRAFITEKA 2024

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków ogłosił IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ „GRAFITEKA”.

Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie grafiki artystycznej, aktywizacja środowiska grafików oraz promowanie polskiej sztuki na terenie kraju i za granicą.

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów magisterskich wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP.

Przedmiotem Konkursu są tylko i wyłącznie prace z dziedziny grafiki artystycznej.

Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić na Konkurs nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej, powstałe w latach 2022-2024, będące jego własnością.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strona, regulamin, karta zgłoszeniowa: https://owzpap.pl/konkurs-grafiteka-2024/


Nagrody

I miejsce w konkursie „Grafiteka 2024”: 10 000 PLN
II miejsce w konkursie „Grafiteka 2024”: 5 000 PLN
III miejsce w konkursie „Grafiteka 2024”: 2 000 PLN
3 wyróżnienia po 1 000 PLN
Wyróżnienia honorowe – udział w wystawie pokonkursowej