Habitat Now! – konkurs studencki na projekty architektury mieszkaniowej

Habitat Now! to konkurs dla studentów dotyczący zagadnień architektury mieszkaniowej. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teoria Habitatu: Współczesny kontekst”.

Temat
Tematem konkursu są koncepcje architektoniczne odpowiadające na współczesne potrzeby i problemy mieszkaniowe. Głównym celem wydarzenia jest poszukiwanie innowacyjnych koncepcji projektowych, będących przyczynkiem do odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób należy kształtować środowisko mieszkaniowe, które odpowiada potrzebom współczesnego użytkownika?
Do konkursu można zgłaszać architektoniczne projekty studialne, kursowe, konkursowe i dyplomowe – dotyczące środowiska mieszkaniowego.

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być studenci kierunków architektura, architektura wnętrz, wzornictwo oraz kierunków pokrewnych. W przypadku wysłania prac dyplomowych, zgłoszenia mogą dokonać absolwenci wymienionych kierunków, do roku od czasu zakończenia studiów.

Przebieg
Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie z nadesłanych prac wybrane zostaną projekty finałowe, do prezentacji na wystawie w Muzeum Architektury we Wrocławiu w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Habitaty 2018: Habitat Now! Spośród finalistów wybrane zostaną trzy zwycięskie prace.

Termin nadsyłania prac:
do 30 września 2018

Regulamin i informacje:
http://www.habitaty.pwr.wroc.pl/site/konkurs/


Nagrody

I miejsce: 1 500 zł (brutto)
II miejsce: 1 000 zł (brutto)
III miejsce: 500 zł (brutto)