Identyfikacja wizualna Instytutu Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza otwarty konkurs na przygotowanie identyfikacji wizualnej Instytutu Muzyki i Tańca. Nagroda główna to 6 000 zł brutto.

 

Instytut Muzyki i Tańca funkcjonuje jako państwowa instytucja kultury, a jego podstawową misją jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

Celem konkursu jest wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który przedstawi najlepszy projekt identyfikacji wizualnej Instytutu Muzyki i Tańca po zmianie nazwy Instytutu na Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Identyfikacja ma nawiązywać do charakteru/przedmiotu działalności instytutu, umożliwiając przedstawienie go jako jednostkę działającą na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej, reagującą na nowe wyzwania zmieniającego się otoczenia, ale też czerpiącą z trwałej tradycji. Projekt powinien wyróżniać się wysokim poziomem artystycznym, spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych lub prawnych, profesjonalnie zajmujących się projektowaniem graficznym.

Termin nadsyłania prac:
do 15 lipca 2018

Szczegółowe informacje:
http://imit.org.pl/news/2494/57/Konkurs-na-przygotowanie-identyfikacji-wizualnej-Instytutu-Muzyki-i-Tanca.html


Nagrody

nagroda główna – 6 000 zł brutto