II Edycja Konkursu „Książka Przyjazna Dziecku”

W regulamine czytamy: „Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie polskiej książki dla dzieci, przybliżającej tematykę tradycji, historii, sztuki, wartości regionalnych charakterystycznych dla poszczególnych obszarów i miejscowości Polski. Przedmiotem konkursu mogą być książki dla dzieci w wieku 7-14 lat, oceniane w dwóch kategoriach konkursowych:książki wydane w min. ilości 100 egz., w okresie od 1 stycznia 2014 r.niewydane lub wydane w nakładzie maks. 99 egz. i niewprowadzone do sieci dystrybucji.


Nagrody

5000 zł