II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa LUBELSKA WIOSNA

„Lubelska Wiosna” jest konkursem malarskim o zasięgu ogólnopolskim, mającym na celu promowanie i wpieranie młodych artystów poruszających się w obszarze szeroko pojętego malarstwa, skierowanym dla osób do 35. roku życia – absolwentów kierunków artystycznych.

„Lubelska Wiosna” jest jedynym tego typu cyklicznym wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim po wschodniej stronie Wisły skierowanym do profesjonalistów w dziedzinie malarstwa. Jednocześnie w żaden sposób nieograniczającym twórców jeśli chodzi o temat, technikę i konwencję.„Lubelska Wiosna” ma za zadanie upowszechnianie kultury w obszarze malarstwa współczesnego, przy jednoczesnym pobudzaniu aktywności twórczej młodych artystów. Efektem II Ogólnopolskiego Biennale „Lubelska Wiosna” będzie zrealizowana w przestrzeniach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wystawa finałowa, wybranych przez jury prac.

Organizatorzy wydarzenia: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Opłata wpisowa: 100 PLN.

Regulamin: https://www.spotkaniakultur.com/sites/default/files/Regulamin%20II%20Ogolnopolskie%20Biennale%20Malarstwa%20Lubelska%20Wiosna.pdf


Nagrody

Łączna pula nagród: 100 000 PLN