III Ogólnopolski Konkurs Grafiki Artystycznej GRAFITEKA 2022

Oddział Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków ogłosił nabór prac do III Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Artystycznej GRAFITEKA 2022. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Konkursu jest Pragaleria, a Patronem Medialnym są Konkursy Kreatywne.

Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie grafiki artystycznej, aktywizacja środowiska grafików oraz promowanie polskiej sztuki na terenie kraju i za granicą.

Konkurs na charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów magisterskich wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP.

Przedmiotem konkursu są tylko i wyłącznie prace z dziedziny grafiki artystycznej. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić na Konkurs nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej, powstałe w latach 2020-2022, będące jego własnością.

Regulamin: http://owzpap.org/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin-Grafiteka-2022.pdf


Nagrody

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:
I miejsce: 6 000 PLN
II miejsce: 4 000 PLN
III miejsce: 2 000 PLN
3 wyróżnienia po 1 000 PLN
Wyróżnienia honorowe: udział w wystawie pokonkursowej

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród w wypadku pozyskania fundatorów nagród lub sponsorów Konkursu.