Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Infocentrum w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań zapraszają do udziału w Konkursie SARP nr 979 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Infocentrum zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym. Autor, zespół projektowy najlepszej koncepcji / pracy konkursowej otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonie wielobranżowej dokumentacji projektowej (w tym koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych).

Terminy
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału – do 10 września 2018
składanie prac konkursowych – do 28 listopada 2018

Regulamin i informacje:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-infocentrum-poznan/


Nagrody

I nagroda – 50 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej
II nagroda – 30 000 zł brutto
III nagroda – 15 000 zł brutto
dwa wyróżnienia po 5 000 z brutto