Jednostka Mieszkalna Minimum

 

 

Na stronie konkursu jest napisane: „W tej edycji zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu jak najmniejszego modułu mieszkalnego w dowolnie wybranym miejscu w Polsce. Może on mieć charakter obiektu wolno stojącego lub być częścią większej jednostki, istniejącej bądź nowej. W swoim programie musi zawierać miejsce do spania, pracy, gotowania, mycia się i toaletę.

Wramach konkursu wyróżniono dwie plansz

Plansza 1: Sytuacja przedstawiająca obiekt w realistycznym otoczeniu, rzut/rzuty (skala minimalna 1:20), przekrój/przekroje (skala minimalna 1:20) z pokazaniem człowieka we wnętrzu jednostki mieszkalnej; wybrane detale, krótki opis idei oraz informacje o wykorzystanych materiałach i technologiach. 

Plansza 2: Realistyczne wizualizacje przedstawiające wnętrze i zewnętrze obiektu wraz z sylwetką człowieka, w czytelny sposób prezentujące główne założenia koncepcji.”

Więcej na stronie: konkursykreatywne.pl/wp-content/uploads/2015/03/studenci2015-3.png

 

 


Nagrody

– nagroda główna 7500 zł

 

– trzy wyróżnienia po 1500 zł

 

Wszystkie nagrodzone prace opublikowane zostaną na łamach