Międzynarodowy konkurs na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej „Animatus”

„Animatus” to międzynarodowy konkurs na koncepcję i realizację lalki, animowanego obiektu lub innej formy teatralnej, którego inicjatorem jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie oryginalnego projektu lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej, przeznaczonej do wykorzystania w etiudzie teatralnej lub performansie.

Projekt jest realizowany we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytutem Dizajnu w Kielcach oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, a jego celem jest poszukiwanie nowych form wyrazu w obszarze teatru lalek (także teatru lalek dla dorosłych) oraz wspieranie nowatorskich projektów scenograficznych. Główna idea przedsięwzięcia to eksplorowanie teatralnej formy w konfrontacji z rozwojem nowych technologii i różnorodnych koncepcji estetycznych, tak więc konkurs ma charakter interdyscyplinarny.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni twórcy różnych dziedzin plastycznych, sztuk wizualnych i teatralnych, którzy nie muszą być absolwentami szkół artystycznych.

Nadesłane prace oceni jury, wybierając do drugiego etapu konkursu najbardziej interesujące projekty. Następnie, do 10 września 2018 roku, wskazani autorzy przedstawią szczegółowe założenia swoich propozycji, po czym Komisja Konkursowa wyłoni ostatecznie trzech zwycięzców konkursu.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Termin nadsyłania zgłoszeń i projektów:
do 20 sierpnia 2018

Regulamin i informacje:
http://www.teatrkubus.pl/animatus/startuje-miedzynarodowy-konkurs-animatus

Kontakt:
urszula.dudek@teatrkubus.pl
tel: +48 698 859 302

 


Nagrody

trzy nagrody po 1 200 euro wraz z udziałem w rezydenturze artystycznej, w ramach której zrealizowane zostaną projekty konkursowe