Konkurs architektoniczny (konkursy architektoniczne)

Konkurs w dziedzinie architektury, najczęściej na najlepszą koncepcję lub na najlepszy projekt architektoniczny zagospodarowania danego terenu lub danego obiektu. Ze względu na zwykle dużą wartość inwestycji, której dotyczy postępowanie, i nakłady pracy konieczne do wzięcia udziału w konkursie, konkursy architektoniczne są organizowanie według ściśle ustalonych procedur i reguł. Jednym z założeń konkursów architektonicznych jest tzw. publiczne przyrzeczenie nagrody: organizator zobowiązuje się do dokonania wyboru najlepszej z prac spełniających przyrzeczone warunki i jej nagrodzenia przyrzeczoną nagrodą. Zasady organizowania konkursów architektonicznych opierają się na zapisach Kodeksu cywilnego.

Rodzaje konkursów architektonicznych:

  • konkurs na koncepcję – gdy przedmiotem zadania są elementy koncepcji lub analizy założeń i koncepcji łącznie, a także rozwiązania ogólne, a celem jest podjęcie decyzji rozstrzygających główne założenia i wybór kierunku opracowania projektu,
  • konkurs na projekt – gdy przedmiotem zadania są elementy projektu lub koncepcji i projektu łącznie oraz szczegółowe rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne, a celem jest podjęcie decyzji o wyborze rozwiązań do sprecyzowania w projektach wykonawczych,
  • konkurs na realizację – gdy przedmiotem zadania są elementy projektu i dokumentacji wykonawczej na podstawie określonej koncepcji i zdefiniowanych parametrów jakości, przedmiotem pracy są szczegółowe rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne, a celem jest zawarcie umów o realizację inwestycji.

fot. Simone Hutsch  / Unsplash

Najnowsze konkursy architektoniczne