Konkurs architektoniczny Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pawilonu ekspozycyjnego (z zagospodarowaniem terenu) oraz założeń wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Ambicją Muzeum Archeologicznego w Biskupinie (MAB) jest zastąpienie istniejącego pawilonu wystawienniczego z lat 70. XX wieku nową przestrzenią ekspozycyjną oraz nowoczesną infrastrukturą dla obsługi zwiedzających. Nowy pawilon nie ma stanowić konkurencji, lecz uzupełniać program rezerwatu archeologicznego, a nowa wystawa stała – zapewniać informacje na temat lokalnego osadnictwa, rekonstrukcji w rezerwacie oraz metod badań archeologicznych. Nowy budynek ma być kontynuacją działalności człowieka na terenie rezerwatu, stanowiąc świadectwo współczesnej kultury i osiągnięć cywilizacyjnych.

Konkurs jest jednoetapowy i realizacyjny.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: 14 lipca 2023
Termin Składania Prac Konkursowych: 30.10.2023 g.14.00

Strona internetowa konkursu: https://www.konkurs-biskupin.com/
Link do postępowania: https://epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/97134edf-362a-4a33-9e9d-bfd1f0f3d34e

​Komunikacja z Organizatorem odbywa się za pośrednictwem platformy www.epk.sarp.pl


Nagrody

„Pula nagród wynosi sto tysięcy złotych brutto, a autorzy zwycięskiej pracy zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie koncepcji konkursowej. Maksymalny planowany łączny koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych planowanej inwestycji nie powinien przekroczyć czterdzieści pięć milionów złotych. Kwota ta nie obejmuje projektu ani realizacji wystawy stałej w pawilonie, które zostaną zamówione w odrębnym postępowaniu.”