Konkurs dla studentów architektury – International Velux Award (IVA)

Firma Velux zaprasza studentów architektury do udziału w ósmej edycji międzynarodowego konkursu International Velux Award (IVA). Motywem przewodnim konkursu jest rola światła dziennego w architekturze.

Prace konkursowe mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach:
• „Światło naturalne w budynkach” – obejmuje projekty, które przedstawiają zasady prawidłowego doświetlenia budynku,
• „Badania nad światłem naturalnym” – projekty badające takie czynniki, jak właściwości fizyczne światła, nowe materiały lub wpływ światła dziennego na zdrowie i samopoczucie.

Konkurs ma zasięg globalny i jest organizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie (czerwiec 2018) nagrodzone zostaną najlepsze prace w ramach pięciu regionów: Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, Ameryk, Azji i Oceanii oraz Afryki. W drugim etapie zostaną przyznane nagrody główne (październik 2018).

Rejestracja do konkursu trwa do 1 kwietnia 2018 roku. Można się zgłaszać indywidualnie lub zespołowo. Każdy zgłaszający się do konkursu student lub zespół powinien mieć swojego opiekuna naukowego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest rejestracja na stronie iva.velux.com.

Terminy:
1 kwietnia 2018 – zamknięcie internetowej rejestracji uczestników
15 czerwca 2018 – ostateczny termin przesyłania projektów

Regulamin i nformacje:
www.iva.velux.com


Nagrody

łączna pula nagród – 30 000 euro

nagrody w obu kategoriach:
nagroda główna – 5 000 euro (4 000 euro dla studenta i 1 000 euro dla opiekuna)
nagrody za najlepsze prace w regionach: 1 250 euro (1 000 euro dla studenta oraz 250 euro dla opiekuna)