Konkurs edukacyjny „W OGRODZIE MARII PILECKIEJ”

Zadaniem konkursowym jest wykonanie w formie artystycznej zielnika zawierającego od 20 do 30 gatunków roślin. W zielniku powinny znaleźć się rośliny, krzewy i drzewa występujące w polskich ogrodach, sadach, na łąkach i w parkach (poza gatunkami chronionymi!). Minimum połowę umieszczonych w zielniku roślin powinny stanowić te, które w dwudziestoleciu międzywojennym rosły w ogrodzie Marii Pileckiej (z d. Ostrowskiej) w Ostrowi Mazowieckiej (lista roślin stanowi załącznik do regulaminu LINK DO REGULAMINU).   Dodatkowym walorem będą informacje związane z kontekstem kulturowym bądź historycznym rośliny (np. historia sprowadzenia do Polski, występowanie w tekstach kultury, jak wiersz, powieść, piosenka, czy występowanie w symbolice, np. odznaczeniach czy herbie miasta).  

Maria i Witold Pileccy ogromnie kochali przyrodę. Muzeum – Dom Rodziny Pileckich to nie tylko budynek, nie tylko dom, ale również wspaniały ogród. Poznajmy razem ogród Marii Pileckiej! Zapraszamy do udziału w konkursie!

W konkursie mogą wziąć udział rodziny, zespoły co najmniej dwuosobowe, w których przynajmniej jeden uczestnik ma mniej niż 18 lat.  

Organizatorem jest Muzeum – Dom Rodziny Pileckich z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.

Pełny regulamin konkursu znajduje się pod adresem: LINK  


Nagrody

Nagrody rzeczowe i dyplomy