Konkurs filmowy w ramach Festiwalu Maklaka

Jesteś aktywnym amatorem, twórcą niezależnym, studentem lub absolwentem szkół artystycznych? Jeśli tak, to nie zastanawiaj się – weź udział w konkursie filmowym!

VII Festiwal Filmowy Maklaka i jego przyjaciółodbędzie się w dniach 2-6 października 2024. Nominowane filmy zostaną zaprezentowane publicznie podczas Festiwalu Filmowego Maklaka i Jego Przyjaciół w Konstancińskim Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie. 

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie artystów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając go przy tym w sposób pogodny i życzliwy, sięgając po charakterystyczne dla Patrona Festiwalu środki – dystans, humor, ironię i sarkazm. Konkurs ma charakter otwarty i demokratyczny. 

Nie stawiamy żadnych barier wiekowych i gatunkowych. Inspiracją niech będzie artystyczna aktywność Patrona oraz jego przyjaciół. Słowo-obraz-muzyka i „Duch Maklaka” to pożądane cechy prac konkursowych.


Organizator: Konstanciński Dom Kultury.

Szczegóły konkursu: http://festiwalmaklaka.pl/regulamin/Nagrody

Najlepsze filmy, wyłonione przez Jury konkursu, zostaną docenione nagrodami finansowymi.