Konkurs Fotograficzny EMPATIA

Galeria Sztuki w Legnicy organizuje XI Ogólnopolski konkurs fotograficzny.

Co roku wybieramy temat nadsyłanych prac. W 2024 roku tematem jest EMPATIA. Konkurs fotograficzny towarzyszy Międzynarodowemu Konkursowi Sztuki Złotniczej pod tym samym tytułem, a zakwalifikowane prace są prezentowane podczas pokonkursowej wystawy.

Warunki uczestnictwa:
– ukończone 18 lat i obywatelstwo polskie
– prawa własności do zgłoszonych fotografii
– maksymalnie 3 fotografie
– pliki w formacie JPG

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat.


O konkursie https://galeria.legnica.eu/konkurs-fotograficzny-empatia/
Regulamin https://galeria.legnica.eu/…/01/Regulamin-Empatia-foto.pdf


Nagrody

Przewidywane nagrody:
I miejsce: 1 500 PLN
II miejsce: 1 000 PLN
III miejsce: 500 PLN
Wystawa