Konkurs Fotografii PODWODNEJ

Jeden autor może zgłosić maksimum 6 zdjęć podwodnych, po jednym w każdej kategorii. W treści maila należy zamieścić informacje, gdzie zostały zrobione i do której z poniższych kategorii mają być przypisane:

1) ochrona środowiska (świata) podwodnego
2) portret podwodny
3) zachowania zwierząt żyjących pod wodą
4) szeroki kąt
5) makro
6) jaskinie i wraki.

Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą spełniać następujące wymogi techniczne:

  • przestrzeń kolorów sRGB
  • rozmiar: 2000 pikseli na dłuższym boku;
  • zapisane jako JPEG o wielkości nie przekraczającej 1 Mb
  • brak znaków wodnych / jednostek autorskich / osobistych logo na obrazach;
  • tylko fotografie bez marginesów

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. 

Organizatorem Konkursu jest Nautica Safari spółka jawna.

Strona Regulaminu Konkursu.


Nagrody

Safari podwodne
Bony
Vouchery
Nagrody rzeczowe
Wystawa