Konkurs graficzny (konkursy graficzne)

Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku/wzoru na papierze, tkaninie lub innych materiałach z uprzednio przygotowanej formy.

W konkursach graficznych uczestnicy mają zwykle za zadanie stworzyć projekt grafiki w ramach określonych założeń. Tematem konkursu może być grafika użytkowa – np. służąca komunikacji czy identyfikacji – jak projekt plakatu, logotypu, znaczka pocztowego, nadruku reklamowego; bądź grafika artystyczna – będąca twórczą, indywidualną i artystyczną wypowiedzią na zadany temat, z wykorzystaniem technik graficznych (obraz (grafika), ilustracja, plakat, komiks itp.). Grafice – jako autonomicznej dziedzinie sztuk plastycznych – poświęcane są również osobne przeglądy i konkursy artystyczne.

fot. David Pisnoy  / Unsplash

Najnowsze konkursy graficzne