Konkurs grantowy Inicjatywy Po Stronie Natury 2018

„Inicjatywy Po Stronie Natury” to konkurs grantowy na projekty, które kształtują świadomość ekologiczną wśród społeczeństwa i zwracają uwagę na kwestie związane z naturą. Pula środków na realizację przedsięwzięć w pięciu kategoriach to 150 000 zł

Celem konkursu jest wyłonienie inicjatyw popularyzujących ochronę i dbałość o przyrodę. Temat tegorocznej edycji konkursu – „poWTÓRNE życie” – odnosi się do problemów związanych z gospodarką odpadami oraz poszukiwania ciekawych rozwiązań, jak sobie z nimi radzić. Recykling to nie tylko sortowanie odpadów, lecz także szansa na ich poWTÓRNE wykorzystanie.

Swoje pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje studenckie, stowarzyszenia studenckie, studenckie koła naukowe, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne szkoły (podstawowe, gimnazja, średnie, zawodowe, technika) oraz organizacje społeczne, w tym pożytku publicznego, w szczególności fundacje i stowarzyszenia, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Termin zgłaszania projektów:
do 26 kwietnia 2018

Termin realizacji projektów:
od 1 czerwca do 20 sierpnia 2018

Regulamin i informacje:
https://inicjatywy.postronienatury.pl/
https://www.facebook.com/inicjatywypsn/

Kontakt:
e-mail: inicjatywy@postronienatury.pl

Organizatorzy:
Organizator Główny Konkursu Grantowego: Żywiec-Zdrój S.A.
Organizator Konkursu Grantowego: Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o.

Kategorie konkursu

1. Projekt wideo
Projekt powinien realizować przynajmniej jeden z poniższych celów:
 wizualne przedstawienie troski o naturę i środowisko naturalne,
 wizualne ukazanie problemów w zakresie ochrony środowiska, szczególnie tych dotyczących gospodarki odpadami, oraz zaproponowanie ich rozwiązań,
 przedstawienie historii związanej z poszanowaniem natury i powtórnym wykorzystaniem surowców,
filmowe ukazanie zalet odpowiedniej gospodarki odpadami, przeprowadzania recyklingu czy też powtórnego wykorzystania surowców,
 wizualne przedstawienie powtórnego wykorzystania produktów,
 wizualnie pokazanie innowacyjnej inicjatywy ekologicznej, nawiązującej do tematu edycji.

Kategoria dedykowana: YouTuberom, studentom szkół filmowych, dziennikarzom, dokumentalistom oraz innym twórcom form audiowizualnych, a także amatorom i osobom, które po prostu lubią kręcić filmy.

Dwóch zwycięzców, z których każdy otrzyma grant wysokości 25 000 zł.
Zwycięzcy będą tworzyć film/filmy ze wsparciem merytorycznym mentora.

2. Projekt fotograficzny
Projekt powinien realizować przynajmniej jeden z poniższych celów:
 fotograficzne przedstawienie troski o naturę i środowisko naturalne,
 fotograficzne ukazanie problemów w zakresie ochrony środowiska oraz zaproponowanie ich rozwiązań,
 przedstawienie historii związanej z poszanowaniem natury,
 stworzenie fotoreportażu, składającego się z kilku do kilkunastu zdjęć, fotograficzne ukazanie plusów odpowiedniej gospodarki odpadami, przeprowadzania recyklingu czy powtórnego wykorzystania surowców,
 fotograficzne przedstawienie powtórnego wykorzystania produktów,
 fotograficzne pokazanie innowacyjnej inicjatywy ekologicznej, nawiązującej do tematu edycji.

Kategoria dedykowana: fotoreporterom, fotografom, amatorom fotografii oraz wszystkim osobom, które interesują się fotografią, lubią robić zdjęcia i mają pomysł na stworzenie z nich spójnej historii (fotoreportażu).

Jeden zwycięzca, który otrzyma grant na realizację projektu wysokości 25 000 zł.
Zwycięzca będzie tworzyć swój fotoreportaż ze wsparciem merytorycznym mentora.

3. Studencki projekt badawczy
Projekt powinien realizować przynajmniej jeden z poniższych celów:
 przedstawienie troski o naturę i środowisko naturalne,
 ukazanie problemów w zakresie ochrony środowiska, szczególnie tych dotyczących gospodarki odpadami oraz zaproponowanie ich rozwiązań,
 przedstawienie historii związanej z poszanowaniem natury i powtórnym wykorzystaniem surowców,
 ukazanie walorów odpowiedniej gospodarki odpadami, przeprowadzania recyklingu czy powtórnego wykorzystania surowców,
 wizualne przedstawienie powtórnego wykorzystania produktów,
 wizualnie pokazanie innowacyjnej inicjatywy ekologicznej nawiązującej do tematu edycji.

Projekt badawczy jest metodą nauczania polegającą na zaangażowaniu studentów w grupowe rozwiązywanie rzeczywistego problemu w celu zdobycia przez nich wiedzy, rozwijania umiejętności i kształtowania określonych postaw.

Kategoria dedykowana: studentom, członkom organizacji studenckich, studenckim kołom naukowym oraz nieformalnym grupom, których wszyscy członkowie powinni być studentami (maks. 10 osób).

Jeden zwycięzca, który otrzyma grant w wysokości 15 000 zł.
Zwycięzca będzie tworzyć swój projekt ze wsparciem merytorycznym mentora.

4. Projekt reporterski
Projekt powinien realizować przynajmniej jeden z poniższych celów:
 ukazanie problemów w zakresie ochrony środowiska, szczególnie tych dotyczących gospodarki odpadami, i dbania o naturę oraz zaproponowanie rozwiązań,
 przedstawienie historii związanej z poszanowaniem natury i powtórnym wykorzystaniem surowców,
 rozpoczęcie debaty publicznej na tematy związane z naturą, ochroną środowiska czy odpowiednią gospodarką odpadami,
 przedstawienie w reportażu powtórnego wykorzystania produktów,
 pokazanie w reportażu innowacyjnej inicjatywy ekologicznej, nawiązującej do tematu edycji.

Kategoria dedykowana: reporterom, dziennikarzom, aktywistom i innym twórcom.

Jeden zwycięzca, który otrzyma grant wysokości 20 000 zł.
Zwycięzca będzie tworzyć swój reportaż ze wsparciem merytorycznym mentora.

5. Projekt ekoinnowacja
Projekt powinien realizować przynajmniej jeden z poniższych celów:
 stworzenie instalacji, urządzenia, rozwiązania lub działania edukacyjnego, które ma pozytywny wpływ na środowisko czy pokazuje powtórne wykorzystanie przedmiotów,
 zaproponowanie praktycznego działania proekologicznego, które można wdrożyć,
 przedstawienie koncepcji na warsztaty lub program edukacyjny poświęcony ochronie środowiska, a szczególnie odpowiedniej gospodarce odpadami czy powtórnemu wykorzystaniu surowców,
 przygotowanie instalacji artystycznej przedstawiającej troskę o naturę i środowisko naturalne lub ukazującą problemy w zakresie środowiska,
 przedstawienie innego rozwiązania do zastosowania w przestrzeni miejskiej, nawiązującego do tematu edycji.

Kategoria dedykowana: artystom, środowiskom organizacji pozarządowych, szkołom, przedszkolom i wszelkim osobom indywidualnym, które chcą zmienić coś w swojej okolicy.

Dwóch zwycięzców, z których każdy otrzyma grant wysokości 20 000 zł.
Zwycięzcy będą tworzyć swój projekt ze wsparciem merytorycznym mentora.


Nagrody

kategoria 1 – projekt wideo: 2 x 25 000 zł
kategoria 2 – projekt fotograficzny: 25 000 zł
kategoria 3 – studencki projekt badawczy: 15 000 zł
kategoria 4 – projekt reporterski: 20 000 zł
kategoria 5 – projekt ekoinnowacja: 2 x 20 000 zł

łączna pula środków – 150 000 zł

w ramach wnioskowanej kwoty można ubiegać się o pokrycie kosztów wynagrodzenia (np. dla zleceniobiorców, wykonawców, ekspertów, prelegentów i innych osób)