KONKURS „INSPIRACJE” DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI ARTYSTYCZNYCH

Fundacja Sztuki Współczesnej PALETA zaprasza do udziału w konkursie Inspiracje.

Celem konkursu jest:
• stworzenie możliwości zaprezentowania prac młodych twórców szerszej publiczności
• umożliwienie zdobywania doświadczeń w prezentowaniu sztuki i docieraniu do jej odbiorców poprzez kontakt twórcy z krytykiem sztuki, menadżerem kultury oraz kolekcjonerem,
• usamodzielnianie w działalności twórczej studentów i absolwentów oraz budowa ich dorobku artystycznego

W konkursie mogą uczestniczyć studenci od czwartego roku studiów wzwyż, na wyższych uczelniach plastycznych (Akademiach Sztuk Pięknych i Uniwersytetach) w Polsce oraz absolwenci tych uczelni z lat 2016 i 2017, przed przekroczeniem trzydziestego roku życia.

Na konkurs są przyjmowane prace plastyczne w technice dowolnej – malarstwo, pastel, grafika i im podobne oraz rzeźba. Wszystkie prace zgłoszone w konkursie pozostają własnością ich twórców.

Termin zgłaszania prac:

do 15 marca 2018

Regulamin i informacje:
http://www.paleta.art.pl/konkurs.html

Kontakt:

e-mail: fundacja.paleta@gmail.com


Nagrody

organizacja wystawy indywidualnej w Galerii Wieża w Warszawie oraz wydanie folderu dla tej wystawy

zaproszenia do uczestnictwa w wystawie zbiorowej w Galerii Wieża w Warszawie wraz z wydaniem folderu dla tej wystawy