Konkurs literacki im. Szaloma Asza

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie zaprasza do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza na opowiadanie o tematyce dowolnej.

Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej. Konkurs jest integralną częścią Festiwalu Szaloma Asza stanowiącego nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna oraz przywracanie pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku.”

Konkurs na opowiadanie o tematyce dowolnej przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Link do konkursu: https://www.bibliokutno.pl/aktualnosc-1861-xvi_ogolnopolski_konkurs_literacki_im.html


Nagrody

Pula nagród: 5 000 PLN