Konkurs muzyczny „Songowisko”

Grasz w zespole? Jesteś wokalistą? Zgłoś się do Przeglądu Talentów Muzycznych „Songowisko”!
Celem Przeglądu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych wokalistów i zespołów z rejonu województwa łódzkiego oraz województw ościennych.
Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? ZGŁOSIĆ SIĘ! Dostarcz do Wieruszowskiego Domu Kultury swoje demo i kartę zgłoszeniową! Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia.
Konkurs skierowany jest do wokalistów w wieku od 16 do 30 lat oraz do zespołów (składających się z wokalistów i instrumentalistów).
Jesteś wokalistą? Konkurs dla Ciebie przebiega dwuetapowo:
I etap (15.04.2016): przesłuchania uczestników zakwalifikowanych na podstawie nadesłanego demo. Uczestnicy wykonują przed Jury jeden przygotowany przez siebie utwór.
II etap (16.04.2016): osoby zakwalifikowane w I etapie mają jeden dzień na opracowanie piosenki wybranej z listy przygotowanej przez organizatora. Przed zaprezentowaniem jej w II etapie uczestnicy mają okazję do konsultacji z wykwalifikowanymi trenerami.
Z II etapu zostaną wyłonieni laureaci konkursu.
Grasz w zespole? 
I etap (16.04.2016): Zespoły, które zostały zakwalifikowane do przeglądu na podstawie przesłanego demo prezentują przed Jury dwa utwory. Na podstawie występów zostają wyłonieni laureaci.
Laureaci obu kategorii wystąpią podczas Koncertu Laureatów (16.04.2016), w trakcie którego zostaną ogłoszeni zwycięzcy oraz wręczone nagrody.
Uczestnicy przeglądu walczą o nagrody pieniężne. Zespoły 1500 zł, wokaliści 800 zł.
 Dodatkowo zwycięzcy obu kategorii zostaną zaproszeni do nagrania epki w studiu nagrań organizatora, w terminie do roku czasu od występu w Przeglądzie. Organizator zapewnia także udział w warsztatach muzycznych. Ponadto Finaliści konkursu zostaną zaproszeni do występu podczas Dni Wieruszowa, 28-29 maja 2016 roku.
Szczegóły Przeglądu, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie Wieruszowskiego Domu Kultury: www.wdkwieruszow.pl (tel. 62 78 41 080)
Zgłoszenia można nadsyłać na adres organizatora: ul. Rynek 8/9, 98-400 Wieruszów lub drogą elektroniczną na adres: m.zych@wdkwieruszow.pl
Daj nam swój głos !

Nagrody

 Nagrody pieniężne Zespoły 1500 zł, wokaliści 800 zł.
 Dodatkowo zwycięzcy obu kategorii zostaną zaproszeni do nagrania epki w studiu nagrań organizatora, w terminie do roku czasu od występu w Przeglądzie. Organizator zapewnia także udział w warsztatach muzycznych. Ponadto Finaliści konkursu zostaną zaproszeni do występu podczas Dni Wieruszowa, 28-29 maja 2016 roku.