KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ FILII MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie, zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie – Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

UWAGA: składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
do 27 lutego 2018 do godz. 15.00!

Informacje i regulamin:
www.szczecin.sarp.org.pl/biblioteka/

Ważne terminy:
• składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 27 lutego 2018 do godz. 15.00.
• powiadomienie uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 6 marca 2018
• termin złożenia prac konkursowych: do 15 maja 2018 do godz. 15.00

Kontakt:
mgr. inż. arch. Wioletta Boroń
sekretarz konkursu
tel. 501 163 959
e-mail: biblioteka-szczecin@architektsarp.pl


Nagrody

I nagroda – 35 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
II nagroda – 25 000 zł brutto
III nagroda – 10 000 zł brutto
dwa wyróżnienia po 5 000 zł brutto