Konkurs na koncepcję wystawy plenerowej

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłasza konkurs na koncepcję wystawy plenerowej o tematyce przyrodniczej.

Temat przewodni wystawy to działania Lasów Państwowych związane z adaptacją lasów i leśnictwa do zmian klimatu w zakresie rozwijania małej retencji oraz przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej.

Konkurs ma na celu uzyskanie najlepszej pod względem estetycznym, komunikacyjnym i funkcjonalnym koncepcji wystawy plenerowej, która zostanie zaprezentowana w kilkunastu polskich miastach.

Link do strony konkursu: pełna dokumentacja konkursowa.


Nagrody

10 000 PLN oraz zaproszenie do zawarcia umowy na wykonanie pełnego projektu wystawy.