Konkurs na maskotkę Festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji maskotki Festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR jest miejscem spotkania praktykujących kulturę tradycyjną dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych. Wyjątkowa formuła Festiwalu polega na łączeniu zespołów polskich i zagranicznych w pary kamrackie, co służy pogłębieniu wymiany kulturowej i budowaniu osobistych relacji pomiędzy uczestnikami. Podczas wspólnej zabawy dzieci zapoznają się z bogactwem i różnorodnością tradycji krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Strona konkursowa: https://mcksokol.pl/wydarzenie/konkurs-na-maskotke-festiwalu-swieto-dzieci-gor


Nagrody

5 000 PLN