Konkurs na opowiadanie „Popisz się”

Wrocławski Dom Literatury zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na opowiadanie „Popisz się”, którego celem jest promocja czytelnictwa i kreatywnego pisania wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów w trzech grupach wiekowych: 7–10 lat, 11–14 lat i 15–18 lat. Do konkursu można zgłaszać opowiadania, a także bajki, baśnie i inne krótkie formy tekstowe, które nie przekraczają limitu 6 tysięcy znaków (ze spacjami).

Każda osoba może przesłać tylko jedną pracę, niepublikowaną nigdzie wcześniej i niezgłoszoną w żadnym innym konkursie. 

Regulamin: http://domliteratury.wroc.pl/content/122/konkurs_na_opowiadanie_popisz_sie


Nagrody

Publikacja

Dyplomy

Nagrody rzeczowe