Konkurs na pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu

Celem konkursu jest uzyskanie wybitnego pod względem artystycznym i ideowym projektu pomnika – rzeźby upamiętniającej postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, która mogłaby wzbogacić przestrzeń publiczną miasta Poznania o dzieło artystyczne wysokiej klasy.

Konkurs skierowany jest do artystów rzeźbiarzy, konserwatorów rzeźby oraz architektów. 

Konkurs jest konkursem otwartym, dwuetapowym, w którym uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Organizator dopuszcza/zaprasza do udziału w Konkursie Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie.

Regulamin: http://www.poznan.pl/mim/main/zalaczniki,p,42605,48990,48996.html


Nagrody

Nagroda główna: 30 000 PLN

Pięć Wyróżnień Honorowych po 6 000 PLN