Konkurs na projekt plakatu

Otwarty konkurs na projekt plakatu promującego sygnalizowanie nieprawidłowości w miejscu pracy – firmach, instytucjach publicznych, organizacjach społecznych. Organizatorem jest Linia Etyki.

Chcemy zerwać ze stereotypem donosiciela i zachęcić pracowników do zgłaszania problemów, a pracodawców do reagowania na zgłoszenia. 
Według badań Fundacji Batorego ok. 20% pracowników nie chce sygnalizować nieprawidłowości*. Uzasadniają to w następujący sposób: „nie jestem donosicielem”, „to nie moja sprawa”, „to i tak niczego nie zmieni”, „byłoby to nielojalne wobec kolegi”, „boję się nieprzyjemności ze strony kolegów”. Sygnalista często narażony jest na wykluczenie z grupy koleżeńskiej oraz krytykę lub obojętność ze strony przełożonego, a nawet zwolnienie z pracy. Chcemy to zmienić. 


Robocze hasło kampanii:
„TO NIE MOJA SPRAWA?”
„TO (NIE) MOJA SPRAWA” 
„ZGŁASZAM, BO TO WIELE ZMIENI”
„ZGŁASZAM = POMAGAM”
Organizatorzy akceptują także własne hasła zaproponowane przez uczestników konkursu.

Adresatami plakatu/plakatów powinni być pracownicy, inne osoby aktywne zawodowo (jako świadkowie nieprawidłowości) oraz pracodawcy (jako podmioty, które powinny reagować na sygnały o nieprawidłowościach).
Plakat będzie prezentowany w ramach kampanii społecznej „(Nie)moja sprawa” na przystankach komunikacji miejskiej w ekspozytorach typu citilight.

Każdy z uczestników może złożyć dowolną liczbę prac. 

Link do wydarzenia/regulaminu: https://www.facebook.com/LINIAETYKI/photos/pcb.2668575306740848/2668572573407788/?type=3&theater


Nagrody

4 000 PLN